Reus Empresa

Reus incorpora novetats en el sistema de tarifa plana dels tributs municipals

Reus Empresa
12/1/2023
La regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero. Foto: Ajuntament de Reus
La regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero. Foto: Ajuntament de Reus

 

Fins al pròxim 25 de gener, els contribuents es poden acollir al pagament de tributs municipals mitjançant una tarifa plana. El procediment incorpora enguany algunes novetats respecte als exercicis anteriors. El Pla Personalitzat de Pagament (abans anomenat Termini Especial de Pagament) permet abonar l’import dels tributs en deu mensualitats (de febrer a novembre) sense interessos de demora. La tarifa mensual es calcula de forma individualitzada per a cada contribuent, d’acord amb les seves obligacions tributàries.

Com a novetat, les quotes passen de nou a deu mensualitats. A més, el càlcul de la mensualitat tindrà en compte els canvis que es produeixen en la situació del contribuent. Per exemple, la incorporació o la baixa d’obligacions tributàries per la compra o venda de nous béns. Les quotes s’ajustaran automàticament. Per tant, les regularitzacions es faran de forma automàtica al llarg de l’any.

Tipus de tributs a què s’aplica

Aquesta modalitat de pagament és aplicable als tributs de venciment periòdic. En són exemples l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana o rústica), la taxa per recollida d’escombraries, els guals, la taxa per utilització o aprofitament de vol, sòl i subsol de la via pública, l’impost sobre activitats econòmiques i el preu públic de recollida de residus.

A les persones que s’acullin al Pla Personalitzat de Pagament no se’ls cobraran interessos de demora ni s’exigirà garantia, sempre que es paguin les fraccions en els terminis indicats. La periodicitat mensual dels pagaments, consistirà en deu quotes el cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 de cada mes, des del 5 de febrer fins al 5 de novembre inclosos.

Els requisits per ser beneficiari d’aquest sistema són no tenir deute pendent en executiva amb l’Ajuntament, llevat que el deute estigui fraccionat o suspès. A més, les quotes resultants del pla personalitzat de pagament han de ser superiors a 15 euros i domiciliació obligatòria del pagament de les quotes en un únic compte. Les persones adherides a l’anterior Termini Especial de Pagament es consideren adherides automàticament al nou Pla Personalitzat de Pagament.

Campanya informativa

L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya informativa amb el Calendari del Contribuent 2023 i per facilitar que la ciutadania pugui acollir-se al pagament fraccionat dels tributs. La tarifa plana es pot demanar per via telemàtica. Cal fer-ho a través del tràmit Pla personalitzat de pagament.

Presencialment, els contribuents es poden dirigir al Servei d’Atenció i Informació al Contribuent (C/Sant Llorenç, 25) sempre amb cita prèvia. També poden fer-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça del Mercadal, 1), sempre amb cita prèvia. Les persones físiques o jurídiques que no s’acullin a la tarifa plana dels impostos han d’efectuar el pagament dels tributs d’acord amb el Calendari del Contribuent.

 

Et podria interessar:

Campanya_Tot_a_Reus-20240712135630
La nova campanya de promoció del comerç local 'Tot a Reus' vol atraure els visitants que estiuegen a la Costa Daurada
descarga (20)
Els Vilella, fabricants de vidre
FOTO-FAMILIA-PREMIS-GANXET-PINTXO-2024-scaled
S’entreguen els premis als establiments guanyadors de la Ganxet Pintxo de Primavera 2024
històries empresarials reus empresa