Reus Empresa

L’Ajuntament de Reus presenta un estudi per impulsar una Oficina d’Atenció a l’Empresa

Reus Empresa
23/03/2023
Presentació de l’Oficina Atenció a l’Empresa.

 

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d’Empresa i Ocupació, ha elaborat un estudi per impulsar una futura Oficina d’Atenció a l’Empresa, un espai de referència per a totes aquelles persones emprenedores, professionals i empresàries que necessitin fer consultes, rebre assessorament i fer trà ;mits relacionats amb les activitats econòmiques. Aquesta oficina estaria ubicada en un espai físic i accessible, preferiblement al centre de la ciutat, i suposaria unificar tots els departaments econòmics en un sol punt per facilitar-ne l’accés, més enllà de l’estructura política de cada Govern municipal.

L’OAE treballaria per l’agilitació i la simplificació dels tràmits relacionats amb les activitats econòmiques i l’emprenedoria i per oferir una atenció integral de qualitat i estaria adherida a la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat, l’eina per conèixer els tràmits necessaris per desenvolupar activitats econòmiques, independentment de l’Administració competent. Això suposaria una evolució en el model de relació entre l’Ajuntament i el sector productiu, a través de serveis més proactius i amb una visió de 360ª.

La necessitat de fer aquest estudi sorgeix del propi teixit empresarial a través del Pla Estratègic «Reus Horitzó 32» o l’Estratègia de Desenvolupament Econòmic i Social, on diversos actors dels sectors econòmics han demanat avançar en l’optimització i agilitat de tràmits i serveis a l’empresa. També es recull en una de les accions del Pla d’Acció Municipal (PAM).

Visites de prospecció

Per portar a terme l’estudi, a més de la tasca d’anàlisi documental i les reunions internes amb els actuals punts d’atenció i departaments econòmics, s’han fet cinc visites de prospecció a oficines d’interès en altres ciutats, per veure quin tipus de model encaixaria més amb la ciutat de Reus. Les experiències analitzades han estat les de l’OAE de Terrassa, Barcelona Activa, l’OAE d’Atenció a l’Empresa de Sabadell, l’OAE de Sant Cugat del Vallès i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Conclusions

L’estudi preliminar avala la idoneïtat d’oferir un servei d’atenció integral a l’empresa que estructuri i unifiqui els diferents serveis a l’empresa i l’emprenedoria.

Algunes de les consideracions que caldria tenir en compte per a la implantació de l’OAE, segons l’estudi preliminar, són:

  • Oferir un servei d’atenció integral a l’empresa, així com una reorganització interna que estructuri i unifiqui els diferents serveis, amb una mirada estratègica i global.
  • Establir un únic espai d’atenció, cèntric i accessible, amb personal qualificat en l’atenció, i estret vincle amb el personal tècnic especialista.
  • Importància que el model tendeixi a ser proactiu, amb capacitat i velocitat de resposta als projectes estratègics.
  • Innovació d’eines tecnològiques i gestió de processos per un millor servei.
  • Integració i impuls a la FUE i al model relacional entre teixit emprenedor i empresarial i l’administració.

Et podria interessar:

Balanç Reus Espais Vius-20231129133627
Reus Espais Vius tanca el termini dels ajuts amb 20 negocis oberts i crea 30 nous llocs de treball
demo_day_incubadora_redessa_(1)
Les 9 startups de la incubadora TIC'23 es presenten a potencials inversors en el demo day
SPEEDDATING TIC SUD3
600 alumnes particpen al Speed Dating FP del TIC Sud
històries empresarials reus empresa