Reus Empresa

Al·legacions de l’Ajuntament de Reus a la futura estació Intermodal: millor connectivitat i més capacitat

Reus Empresa
19/03/2024

 

L’Ajuntament de Reus ha presentat al·legacions a l’estudi informatiu de la nova estació Intermodal Reus-Vila-seca, publicat pel Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, amb l’objectiu de millorar el projecte en relació a la seva capacitat, intermodalitat i connectivitat amb la resta d’infraestructures de transport.

Amb tot, l’Ajuntament de Reus posa en valor en l’escrit d’al·legacions que la possibilitat de tenir una connectivitat pròpia del Camp de Tarragona és una bona oportunitat per a estructurar i cohesionar el territori; com també ho és, afegeix, sumar una nova estació ferroviària intermodal, que faciliti la mobilitat interurbana dels municipis del Camp, la mobilitat regional i la nacional tot millorant l’accessibilitat en diferents mitjans de transport.

En aquest sentit, destaca que l’emplaçament de l’estació al punt de encreuament de les dues línies de tren en funcionament a l’actualitat és un encert des del punt de vista de la connectivitat sempre que es garanteixi la intermodalitat de tots els mitjans de transport. L’emplaçament facilita la connexió entre tren convencional, tren d’alta velocitat, tramvia, bus, cotxe i a peu.

Connectivitat i intermodalitat

És precisament aquesta connectivitat i intermodalitat la que preveu millorar l’Ajuntament amb un paquet de les al·legacions presentades:

·         Connexió amb tren llançadora entre la futura estació lntermodal i l’actual estació del Camp de Tarragona.

·         Preveure una bona i fluida connexió entre Barcelona i l’estació Intermodal, amb un servei ferroviari origen-destí que connecti les dues principals conurbacions urbanes de Catalunya i els seus aeroports; garanteixi una veritable intermodalitat; i doni un servei adequat a la població de l’àrea metropolitana de Tarragona.

·         Garantir una connexió fluida amb un bus llançadora, entre l’estació Intermodal i l’aeroport de Reus; i contemplar la possibilitat que pugui ser gestionada per l’empresa municipal Reus Transport.

·         Previsió d’espai de parada a l’estació per a la regulació del bus urbà.

·         Millorar el vial de connexió de l’estació Intermodal amb la rotonda de la T-11 i l’avinguda de Bellissens i dissenyar-lo amb espais per a busos, carril bici i vianants.

·         Adequar els camins de connexió de l’estació amb el nucli urbà de La Plana i Vila-seca per a l’ús segur per part de vianants, bicicletes i cotxes.

·         Definir itineraris per a vianants i bicicletes als nous vials que connectin amb la xarxa de carrils bici a les avingudes de Bellissens i de Salou; i incloure un aparcament de bicicletes segur i vigilat a l’estació.

Capacitat

Un altre paquet de propostes de millora van dirigides a la capacitat de la futura estació:

·         Preveure una estació amb almenys 6 vies que permeti garantir la màxima intermodalitat ferroviària de la futura estació.

·         Cal definir un traçat que permeti segregar el transport de passatgers del de mercaderies, sent el de mercaderies allunyat de la zona urbana i habitada. En el cas que les mercaderies acabin passant per l’estació Intermodal, cal preveure les mesures necessàries perquè ho facin de forma segura i segregada dels viatgers

Ciutat verda

Finalment, les al·legacions de l’Ajuntament preveu un tercer paquet el clau de ciutat verda:

·         Incorporar un disseny i mesures de construcció sostenible pel projecte de l’edifici de la nova estació.

·         Preveure solucions per mantenir la connectivitat i l’accessibilitat dels camins rurals, afectats pel projecte de l’estació, per als residents locals i les activitats agrícoles.

·         Dotar els vials de connexió de l’estació, el pàrquing i la pròpia estació de zones verdes, arbrat, i paviments drenants, per tal de millorar la integració paisatgística de l’estació i reduir els efectes sobre la permeabilitat del sol i l’efecte d’illa de calor.

Et podria interessar:

Campanya_Tot_a_Reus-20240712135630
La nova campanya de promoció del comerç local 'Tot a Reus' vol atraure els visitants que estiuegen a la Costa Daurada
descarga (20)
Els Vilella, fabricants de vidre
FOTO-FAMILIA-PREMIS-GANXET-PINTXO-2024-scaled
S’entreguen els premis als establiments guanyadors de la Ganxet Pintxo de Primavera 2024
històries empresarials reus empresa