Reus Empresa

Aigües de Reus supera amb èxit l’auditoria externa sobre qualitat, prevenció de riscos i gestió energètica i mediambiental

Reus Empresa
10/01/2023
L’auditoria ha avaluat de manera integrada les diferents ISO que Aigües de Reus ja té en funcionament.

 

Aigües de Reus ha començat l’any havent superat satisfactòriament una auditoria que acredita el bon funcionament del Sistema Integrat de Gestió (SIG) que l’empresa municipal aplica en la prevenció de riscos laborals i en la gestió energètica, mediambiental i de qualitat. Mitjançant aquest sistema de gestió, Aigües de Reus busca garantir la qualitat del servei, alhora que redueix els impactes sobre el medi i els riscos sobre les persones, sense deixar de banda les bones pràctiques pel que fa a la gestió energètica. Aquest estàndard també apunta a la millora continuada pel que fa a l’eficiència, els costos relacionats amb l’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

L’auditoria externa que ara ha superat l’empresa municipal d’aigua ha avaluat de manera integrada, per primer cop, les diferents ISO que Aigües de Reus ja té en funcionament: la ISO 9001 (qualitat); ISO 14001 (medi ambient); ISO 45001 (seguretat i salut en el treball); i ISO 50001 (energia). El fet que l’auditoria es faci d’aquesta manera integrada permet tenir una visió més de conjunt dels serveis i les activitats de l’empresa, amb l’objectiu de localitzar aspectes de millora en la gestió que són més difícils de detectar  si s’analitzen separadament.

“Sovint perdem de vista la complexitat de gestionar una xarxa municipal, que té com a principal repte el subministrament d’aigua de qualitat a un preu just, però també el sanejament i depuració de les aigües residuals, el seu retorn al medi natural, l’atenció continuada als usuaris, i tot plegat sota criteris d’eficiència ambiental i de justícia social”, apunta el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. “És en aquest sentit que és del tot necessària una gestió ben planificada i que estigui certificada per una auditoria externa que t’ajudi a millorar”, afegeix.

Entre els principis generals que figuren en el SIG, hi ha “orientar el sistema a satisfer l’abonat i la societat en general” i “establir i revisar els processos necessaris per garantir la qualitat dels serveis i determinar els controls adequats i accions de millora”. Tot plegat té com a objectiu “el clar propòsit de millorar els processos de la nostra organització en els àmbits de la qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball i eficiència energètica”.

El procés d’implantació dels sistemes de qualitat es van començar el 1997, amb la implantació de sistemes de qualitat al Servei d’Atenció al Client i al Laboratori. Va ser el febrer de 1999 que es va iniciar la implantació del SIG a altres processos de l’organització. Des de llavors Aigües de Reus ha obtingut el certificat de gestió de qualitat ISO 9001 per a totes les seves activitats; el certificat de gestió mediambiental ISO 14001; el certificat del sistema de prevenció de riscos laborals ISO 45001; el reconeixement específic per al sistema de gestió de qualitat del laboratori d’anàlisi d’aigües segons la norma ISO 17025; i la norma ISO 50001 destinada a la millora de l’eficiència energètica de l’organització.

A fi de verificar que les activitats objecte de certificació es realitzen d’una manera correcta d’acord amb les normes de referència, periòdicament es realitzen auditories per detectar possibles desviacions: anualment es realitzen una auditoria interna i una altra de seguiment, que en aquest cas recau en una entitat certificadora independent. D’altra banda, cada tres anys es du a terme una auditoria de re-certificació per part de la mateixa entitat.

Et podria interessar:

Signatura del protocol marc entre l’Ajuntament de Reus i la URV-20240613092618
L'Ajuntament de Reus i la URV signen un protocol marc per contribuir al desenvolupament econòmic i social del territori
aeroport
L'Aeroport de Reus supera els 161.000 passatgers al maig
boule
Josep Boule, el gran exportador de vins
històries empresarials reus empresa